Sessió Fotogràfica Steam Punk

Sessió Fotogràfica Steam Punk

Dia 8 de juny

Horari: de 10,00  a 14,00 hores

Lloc: Masia Can Ginestar de 10,00 h. a 14,00 h.
 
 

 

 

 

 

Inscripció

 

    HE LLEGIT I ACCEPTO LES CONDICIONS QUE CONSTEN EN AQUESTA INSCRIPCIÓ